border= border= border= border= border=
Historie

De (voor)geschiedenis van dit museum gaat meer dan vier eeuwen terug in de tijd: om precies te zijn naar 1597. In het najaar van dat jaar maakt Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje en diens tweede vrouw Anna van Saksen, met een leger een veldtocht door Oost Gelderland en Twente tegen plaatsen, die tijdens De Opstand zijn bezet door Spaansgezinde troepen. Die Opstand zal later in onze vaderlandse geschiedenisboeken als de Tachtigjarige Oorlog worden aangeduid. Tijdens die tocht van het prinselijke leger zijn eerst de Oost Gelderse vestingstadjes Groenlo en Bredevoort veroverd en daarna is de krijgsmacht noordwaarts getrokken met als doel de verovering van de Spaanse bolwerken Oldenzaal en Lingen. Voorafgaand aan de mars dwars door Twente heeft het Staatse leger een paar dagen op en rond de erve (Oude) Haghuis, door sloop in 1985 uit het beeld van de "Haghoeshook" verdwenen, verbleven om op verhaal te komen en om zich voor te bereiden op de toekomstige, mogelijk zware, gevechten. De weg, waaraan het (Nieuwe) Haghuis ligt, is daarom later bij de straatnaamgeving "Prinsendijk" en het verlengde op grondgebied van de vroegere gemeente Markelo "Mauritslaantje" genoemd. In het kielzog van het prinselijke leger heeft toen ook de Reformatie grote delen van Twente "veroverd".

 

De aangehaalde gebeurtenissen hebben de toenmalige bewoners van het (Oude) Haghuis zeer sterk beïnvloed. Ze zijn destijds niet alleen Oranjegezind geworden, maar ook op het 'nieuwe geloof' overgestapt en dat is in de achterliggende eeuwen heen zo gebleven. In dat kader zijn, vooral nadat ons land in 1813 met Willem I een koninkrijk onder de Oranjes is geworden, op de erve allerlei artikelen over het Oranjehuis verzameld. Exponenten van die verzamelwoede zijn de huidige bewoners van de boerderij "Nieuwe Haghuis". Op een bepaald ogenblik zijn bij wijze van spreken langzaam maar zeker de borden, tegels, bekers, lepeltjes, portretten, platen, schilderijen en wat dies meer zij hun hoeve uitgepuild.